Artikler

Kørestolslift – 8 eksempler på lifte til kørestolsbrugere

En kørestolslift er typisk en platform der kan løfte en person med kørestol mellem to niveauer eller etager. Nogle typer løfteplatforme minder om en decideret elevator, uden nødvendigvis at være et helt lukket rum. Andre kørestolslifte består af en plade der kan hejses og eventuelt gemmes af vejen, når den ikke er i brug.

Lifte til kørestolsbrugere er uundværlige for mennesker der er afhængige af en kørestol og ikke kan anvende stolelifte eller andre hjælpemidler, i forbindelse med trapper og niveauspring. Der findes dog mange typer af lifte, så i denne artikel giver vi et overblik over valgmulighederne.

Hvad er en kørestolslift?

En kørestolslift er typisk en platform der kan løfte en person med kørestol mellem to niveauer eller etager. Nogle typer løfteplatforme minder om en decideret elevator, uden nødvendigvis at være et helt lukket rum. Andre kørestolslifte består af en plade der kan hejses og eventuelt gemmes af vejen, når den ikke er i brug.

Hvem har brug for en kørestolslift?

Alle der sidder fast i kørestol (uanset type) og ikke har mulighed for relativt nemt at skifte fra kørestol til en anden type sæde, vil have behov for en kørestolslift.

4 alternative anvendelser af en kørestolslift

 1. Til en transportkørestol. Det kan være meget praktisk for en person, der benytter en transportkørestol, ikke at skulle rejse sig fra stolen og gå på trapper. Det sparer både kræfter hos den gangbesværede og er en stor lettelse for en eventuel hjælper.
 2. Ved brug af gangredskaber. Kørestolsliften kan også anvendes af folk med andre typer gangredskaber, såsom rollator eller el-scooter.
 3. Til personer uden handicap der medbringer barnevogne. Her kan en kørestolslift med platform og være til stor gavn. 
 4. Til varetransport. Mange platformslifte anvendes også til varetransport. Derfor skal man være opmærksom på hvor mange kilo liften skal kunne løfte, hvis man sidder med overvejelser om at anskaffe sig en handicaplift til kørestol.

Hvilke typer kørestolslifte findes der?

Som udgangspunkt taler vi om to kategorier af kørestolslifte: En lift der kan benyttes i forbindelse med persontransport, og en lift der anvendes i eller omkring bygninger. I hver kategori findes der mange forskellige typer:

4 eksempler på kørestolslift til bil:

 1. Platformsløfter til forsædet på en almindelig bil eller større vogn. Lifttypen monteres på bilens c-stolpe. Denne type lift gør det muligt at løfte en person med kørestol ind i fx passagersiden.
 2. Splitlift til handicapbusser. En splitlift er en type platformslift som kan dele i to og derved fylde mindre, når den ikke er i brug. 
 3. Lift til skydedør i kassebil. Denne type lift gør det muligt at komme ind i siden af bilen og tillader altså en anden type indretning i bilen.
 4. Indvendig handicaplift. En lift der er monteret indvendig i en bil kaldes en indvendig handicaplift. Lifttypen tilpasses den enkelte bus eller biltype, og fås fx i udgaver der trækkes ud og vippes ned. 
 5. Udvendig handicaplift. Den mest kendte type lift, der ofte ses udvendigt på busser. Den skal klappes ned før bagdørene på bussen kan åbnes. 

En kørestolslift til bil er altså ikke en enkelt standardiseret løsning, og der er mange muligheder for ombygning og specialbygning af biler til kørestolsbrugere. 

4 eksempler på kørestolslifte til niveauudligning

 1. Trappelift med platform. En trappelift med platform dækker typisk trapper med nogle få trin, men kan fås i udgaver der kan løfte op til 3 meter. Platformen på en trappelift kan have forskellig udformning, og fås i en type der fungerer som trappetrin når den ikke er i brug.
 2. Trappelift med skakt. En trappelift med skakt minder mest af alt om en elevator, men er kun en platform (uden sider) der løftes inde i en skakt.
 3. Trappelift uden skakt. En lift uden skakt anvendes ved stigninger, hvor der ikke er stor personfare ved fald ned fra platformen. Løftet kan fx dreje sig om et eller få trin i et lodret løft, eller den kan følge en trappes stigning langs en væg.
 4. Trappelift uden installation – trappeklatrer. En trappeklatrer er en en maskine som kørestolsbrugeren selv kan anvende, og er især praktisk hvis man skal ud et sted hvor der ikke er handicapadgang i øvrigt. 

En kørestolslift trappe er derfor heller ikke blot en enkelt mulighed, men et utal af løsninger, der kan tilpasses både arkitekturen og den enkeltes behov. 

Hvad er en indvendig kørestolslift?

En indvendig kørestolslift er som navnet indikerer, en lift til indendørs brug. Man ser ofte denne type lift på museer og i offentlige bygninger i øvrigt. 

Indvendige kørestolslifte monteres dog også i handicapvenligt byggeri, hvor der forventes at bo eller færdes kørestolsbrugere under mere private forhold. 

Hvis vi taler persontransport vil den indvendige kørestolslift, som nævnt ovenfor, dække over en indvendig monteret platform.

Hvad er en udvendig kørestolslift?

En udvendig kørestolslift vil typisk betegne en lift placeret udvendigt på en handicapbus eller andet stort køretøj. 

I forbindelse med bevaringsværdige eller fredede bygninger, vil der dog nogle gange være placeret lift til handicapadgang udvendigt på bygningen, for at undgå at gribe ind i arkitekturen. 

At en kørestolslift er udvendig er altså også en tvetydig betegnelse, som kan dække over flere typer hjælpemidler til udendørs brug.

Læs også:

11 hjælpemidler til gangbesværede

5 gode råd – hjælp til selvhjælp for ældre