Artikler

Hvad er livskvalitet for ældre? 5 tips til livskvalitet i alderdommen

Som pårørende kan det være svært at se et ældre menneske miste sin livskvalitet, men der er hjælp at hente og det er faktisk slet ikke så kompliceret som det måske virker.

Som pårørende kan det være svært at se et ældre menneske miste sin livskvalitet, men der er hjælp at hente og det er faktisk slet ikke så kompliceret som det måske virker.

Hvad er livskvalitet for ældre?

Et godt liv fuld af kvalitet er for mange forbundet med at kunne klare sig selv, at have et godt fysisk helbred og en intellektuelt stimulerende hverdag. Men det er også at have det godt med de nære relationer og at kunne gøre som man selv har lyst til. 

Når der er kludder i nogle af ovenstående parametre for livskvalitet, så er det at man kan få ondt i livet og blive ked af det hele.

5 punkter til bedre livskvalitet hos ældre

Når vi nu ved hvad der er livskvalitet i alderdommen, så bliver det nemmere for pårørende at hjælpe til en bedre livskvalitet hos den ældre. Her kommer fem områder du kan overveje:

1. Fokuser på gode relationer

Som pårørende er man ofte en af de eneste relationer tilbage, så her kan man gøre meget for at være nær. Men man kan også hjælpe den ensomme ældre til at opnå et større socialt fællesskab ved at introducere nye mennesker. Inviter den ældre med til middage med venner og bekendte eller gå til noget sammen, hvor mennesker mødes. 

Ældre kan have svært ved at tage initiativet, så ved at være den igangsættende pårørende kan man hjælpe til at skabe en større omgangskreds. En større omgangskreds hos den ældre kan forebygge at for meget ansvar hviler på en enkelt pårørende. 

2. Fokuser på det som fungerer og afhjælp resten

Er kroppen begyndt at fungere dårligere er det vigtigt at afhjælpe de fysiske skavanker der måtte være opstået. Ellers kommer det som ikke fungerer til at fylde for meget i den ældres bevidsthed.

En dårlig gangfunktion kan udvikle sig til frygt for at komme ud blandt andre, eller tanker om ikke at kunne blive boende i hjemmet mere. Som pårørende kan man gøre meget for at skaffe de rigtige hjælpemidler, sådan at fokus kan komme over på det som rent faktisk fungerer i livet.

Stolelifte kan fx være en uvurderlig hjælp til ældre, som ellers er begrænset til kun at opholde sig i afgrænsede områder af deres eget hjem.

3. Find det (nye) meningsfyldte liv

Meningsfulde aktiviteter er vigtige – hver eneste dag. Det er ikke meningen at ældre skal overdynges med aktiviteter som kroppen eller hovedet måske ikke kan følge med i, men at lave noget der giver mening er altafgørende for livskvalitet. 

For nogle kan det være at læse en bog, for andre at strikke noget smukt. For andre igen vil det meningsfyldte måske indbære noget der foregår sammen med ligesindede. 

Mange har brug for at være noget for andre, så at lade den ældre have en rolle at spille i dit liv, kan være meningsdannende for den ældre selv. 

4. Hold kroppen i gang – Få fysisk velvære

Når vi har afhjulpet de fysiske skavanker bedst muligt, ved hjælp af fx en trappelift eller anden støtte til hjælpemidler, så bør det at komme op af stolen være en høj prioritet. 

De fleste vil nyde en tur ud i den friske luft, men for mange er fysisk aktivitet også forbundet med udøve en særlig sport eller have et fællesskab med andre. 

5. Lad den ældre bestemme selv

En vigtig del af livskvalitet er at have selvbestemmelse over eget liv, så intet bør gøres uden at den ældre får lov at bestemme selv. Pårørende kan have smukke intentioner, men kommer de ud som instrukser eller nedsættende kommentarer, kan det føre til en ond spiral, hvor den ældre bliver mere og mere opgivende. 

Selv at bestemme hvor man vil bo, er et af de helt vigtige spørgsmål i mange ældres liv. Overvej derfor om boligen kan indrettes, så den ældre kan undgå plejehjem og blive boende i eget hjem længst muligt. 

Læs også: 

10 apps til ældre

Gigt – Find de rigtige hjælpemidler