Artikler

Forebyggelse af ensomhed blandt ældre

Forebyggelse af ensomhed blandt ældre handler ikke kun om sociale relationer og statistik. Skal ensomme ældre i Danmark hjælpes, må vi se på en række forskellige hjælpemidler til ældre.

Hvad er ensomhed hos ældre?

Vi definerer ensomhed hos ældre som den negative oplevelse af at mangle fællesskab med andre, for mennesker over 65 år. 

At være alene og at være ensom er ikke det samme, men at være meget alene kan føre til ensomhed hos nogle. Også ældre på plejehjem føler sig ensomme, så ensomhed kan også forekomme selvom man ofte er del af sociale fællesskaber. Følelsen af at blive set og hørt, at blive talt til og at have en betydning i andre menneskers liv, er det altafgørende værn mod ensomhed.

Ensomhed hos ældre kan være skjult bag andre problematikker som dårligt helbred og nedsat hukommelse. Men ensomheden kan også være årsag til nedsat livskvalitet for ældre og medføre de samme symptomer som fysisk sygdom. I værste fald kan kan ensomheden være en medvirkende faktor til sygdom og for tidlig død. 

Hvad kan man gøre for at fastholde ensomme ældres sociale relationer?

Nogle af de metoder man kan afhjælpe ensomhed blandt ældre ved er fx at nedsætte de fysiske forhindringer for livsudfoldelse. En indendørs trappelift kan i den forbindelse gøre det nemmere at opretholde et aktivt liv, og skabe kontakt mellem etager og mennesker. 

At tage initiativ til aktiviteter og eventuelt hjælpe med at ansøge om en besøgsven, er gode muligheder for pårørende til ældre der sidder fast i ensomheden. Det kan også være gavnligt at arbejde med mental sundhed hos ældre, som en vej til øget trivsel og bedre sociale relationer. Pårørende kan også modvirke ensomhed hos ældre mennesker, ved at give dem en betydningsfuld plads i deres liv. Det kan fx være i form af en person man betror sig til, eller som udfører vigtige opgaver. Vi ved også at livet giver stor mening for mange ældre, som har en stor plads i deres børnebørn og oldebørns liv.

Hvor mange ældre er ensomme?

Fakta om ensomhed blandt ældre:

  • Ensomhed er et problem blandt mange danskere, men hyppigheden af ensomhed stiger jo ældre en befolkningsgruppe bliver. 
  • Blandt danskere på 65 år eller derover føler 4,2 procent sig uønsket alene, hvilket svarer til ca. 55 000 ældre borgere. Der er dog forskel på hvor mange ældre der er ensomme i de enkelte kommuner. I kraft af stigende alder, stiger procentdelen af mennesker der føler sig ensomme også. 
  • Hele 17% af de + 90 årige føler sig ensomme. 
  • Ensomheden kan meget vel hænge sammen med at mange ældre mister sociale relationer undervejs i livet, og at det bliver sværere at skabe nye med alderen. Når de fysiske evner efterhånden nedsættes er der en naturlig tendens til, at man kommer mindre ud blandt andre. 

Kilde: Forbundet Kultur og Information

Hvorfor bliver ældre ensomme?

Følelsen af at der ikke er brug for en mere, er afgørende for trivsel og ensomhed. Dette kan ske i forbindelse med pension og tab af sociale relationer som familie, venner og ægtefælle. Tab af fysiske evner kan også nogle gange spille ind, hvorfor det er særligt vigtigt at have fokus på hjælpemidler til ældre. 

Ældrelivet bliver stille og roligt mere og mere inaktivt, hvis man ikke er opmærksom på det. Et inaktivt liv er medvirkende årsag til at negative tanker om fx ensomhed kan snige sig ind, selvom ensomhed ikke altid er noget vi føler selv. Ensomhed er for mange forbundet med skam, hvilket kan være medvirkende årsag til at problemet vokser. Skam over ensomhed kan føles som noget der skal skjules, og gøre at pårørende ikke opdager de negative følelser. 

Hvad kan vi selv gøre for at forebygge ensomhed i alderdommen?

Igennem livet kan vi selv forebygge ensomhed i at opstå.

  • Læg planer for alderdommen. Ved at have planer for hvad alderdommen skal bruges til, kan man forebygge tab af identitet når fx arbejdslivet ophører.
  • Hold kontakt til andre mennesker.  I et travlt liv kan det være svært at nå at se alle, og gøre alle de ting man har lyst til i fritiden. Men måske er det værd at prioritere også perifere venskaber og sociale kontakter, så der er flere mennesker i livet når vi bliver ældre. 
  • Deltag i fællesskaber indenfor interesser som kan dyrkes selvom vi bliver fysisk begrænsede med alderen. Vælg gerne flere forskellige interesser, så det enkelte ikke bliver sårbart overfor forskellige forandringer. 
  • Hold kroppen ved lige. En aktiv livsstil, både fysisk og psykisk, gør os mere modstandsdygtige overfor negative følelser som fx ensomhed. 
  • Tal med andre om problemer. At være åben og tillidsfuld overfor andre kan være med til at forebygge ubehagelige følelser, og gøre det lettere at tage initiativ til meningsfulde relationer senere i livet. 

Læs også:

Få en uafhængig livsstil med den rigtige stolelift